Editorial Board

Tomasz Zieliński, Poznań (Poland) (Editor-in-Chief)
Julita Biernacka, Poznań (Poland)
Krzysztof Dragon, Poznań (Poland)
John Jagt, Maastricht (Netherlands)
Danuta Michalska, Poznań (Poland)
Marek Widera, Poznań (Poland)
Paweł Wolniewicz, Poznań (Poland)

Pavel Bosák, Praha (Czech Republic)
Delia E. Bruno, Cosenza (Italy)
Jitao Chen, Nanjing (China)
Vesselin Dekov, Tokyo (Japan)
Jerzy Fedorowski, Poznań (Poland)
Aleksandra Gawęda, Sosnowiec (Poland)
Józef Górski, Poznań (Poland)
Antun Husinec, New York (USA)
Nizamettin Kazanci, Ankara (Turkey)
Piotr Krzywiec, Warszawa (Poland)
Marian Marschalko, Ostrava (Czech Republic)
Rajat Mazumder, Miri (Malaysia)
Massimo Moretti, Bari (Italy)
Andrzej Muszyński, Poznań (Poland)
Jörg F. Negendank, Potsdam (Germany)
Wojciech Stankowski, Poznań (Poland)
Karl Stattegger, Kiel (Germany)
Andrzej Żelaźniewicz, Wrocław (Poland)

Due to the invasion of the Russian Federation on the free and sovereign state of Ukraine, and following the statement of the Conference of Rectors of Polish Academic Schools, the Central Council of Science and Higher Education, and the Polish Academy of Sciences, we have suspended Dr Dmitry A. Ruban, the representative of the Russian Federation in the Editorial Board, until the end of military operations and the withdrawal of Russian troops from the territory of Ukraine.